Strona główna
  Strona główna
  Aktualności
  Działalność
  Skład osobowy
  Harmonogram zebrań
  Składki
  Linki
  Kontakt

28 lipca 2016r.


 Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość  o śmierci 
 Pani Profesor Zofii Knychalskiej-Karwan
 Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
 Nestora Polskich Stomatologów, 
 Nauczyciela wielu pokoleń...
19 Listopada 2016r.

Zebranie ogólne PTS, 
Centrum Konferencyjne Hotelu Galaxy, ul. Gęsia 22, Kraków
godzina 11:00
Dr n. med. Dagmara Darczuk, Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej IS UJ CM : 
Suchość jamy ustnej – rozpoznanie i leczenie.
Lek....
Witamy na stronie PTS Kraków !

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne działa od roku 1951 i w obecnej chwili liczy około 8 tys. członków.
Od początku istnienia głównym założeniem działania PTS było rozwijanie i szerzenie wiedzy stomatologicznej, podnoszenie poziomu zawodowego lekarzy, kształcenie postawy społecznej i etyki zawodowej środowiska medycznego,  współdziałanie przy organizowaniu społecznego lecznictwa stomatologicznego oraz współdziałanie z innymi organizacjami w sprawach zawodowych lekarzy stomatologów.
W ciągu pięćdziesięcioletniej historii PTS zorganizowano 9 kongresów, około 300 zjazdów sekcji specjalistycznych i ponad dziesięć tysięcy zebrań naukowo - szkoleniowych w oddziałach.


Składka członkowska za 2016 rok

Zarząd PTS O/Kraków uprzejmie przypomina, iż statutowy termin opłacenia składki za rok 2016 upływa z dniem 31 grudnia 2015 roku.

Wykonanie strony Website
Copyright © PTS Kraków. Wszelkie prawa zastrzeżone.