Sekretariat Oddziału: mgr Agnieszka Prokop 12 424 54 23 admin@pts.krakow.pl

Oddział Kraków

AKTUALNOŚCI

SKŁADKI

Prosimy o wpłaty na numer konta banku PKO BP I/O Kraków: 
25 1020 2892 0000 5602 0166 0836
PREZYDIUM
CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Prezes Zarządu: Dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, prof.UJ V-ce Prezes: Dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska Sekretarz Zarządu: Dr n. med. Katarzyna Szczeklik Zastępca Sekretarza: Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz Skarbnik: Dr n. med. Joanna Ryniewicz
Prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska Dr n. med. Dagmara Darczuk Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz Dr hab. n. med. Małgorzata Pihut Dr n. med. Joanna Ryniewicz Lek. dent. Iwona Sewioł Dr n. med. Katarzyna Szczeklik Dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska Dr hab. n. med. Małgorzata Zaleska, prof. UJ
 • DELEGACI NA WALNY ZJAZD PTS

  Dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ

  Dr hab. n. med. Małgorzata Zaleska, prof. UJ

  Dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk

  Dr n. med. Joanna Słowik

  Dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

  Dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska

  Dr n.med. Krzysztof Gronkiewicz

  Dr n.med. Katarzyna Szczeklik

  Dr n.med. Paweł Novak

 • KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU
  Przewodnicząca: Dr n. med. Jolanta Loster Członkowie: Dr n. med. Halina Kwapińska Dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk
 • SĄD KOLEŻEŃSKI
  Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Marta Cześnikiewicz-Guzik Członkowie: Dr n. med. Jadwiga Ciepły Dr n. med. Wojciech Ryniewicz
 • PRZEWODNICZĄCY KÓŁ SEKCJI
  Koło Sekcji Ortodoncji: Dr n. med. Janusz Kalukin Koło Sekcji Periodontologii: Prof. dr hab. med. Maria Chomyszyn-Gajewska Koło Sekcji Protetyki: Dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska Koło Sekcji Stomatologii Dziecięcej: Dr n. med. Anna Jurczak Koło Sekcji Stomatologii Zachowawczej: Prof. dr hab. n. med. Joanna Zarzecka Koło Sekcji Chirurgii Stomatologicznej: Dr n. med. Maria Panaś
 • PRZEWODNICZĄCY KÓŁ TERENOWYCH
  Koło Terenowe w Tarnowie: Lek. dent. Piotr Solak

HISTORIA

PTS powstało w roku 1951 z inicjatywy Rady Naukowej przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej przejmując niektóre agendy Izby Lekarsko-Dentystycznej. Założycielami jego byli m.in. Feliks Rutkowski, Franciszek Bohdanowicz, Stefan Grzybowski, Bohdan Janowicz, Janusz Krzywicki, Tadeusz Karnibad, Józef Rancewicz, Irena Szczepańska, Aleksander Ujejski, Bogumiła Wanda Zakrzewska. Podczas pierwszego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego wybrany został Zarząd Główny. Prezesem został prof. Aleksander Ujejski na czteroletnią kadencję od 1953 do 1956 roku. W roku 1953 uchwalono statut PTS. Kolejnymi Prezesami Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego byli: prof. Tadeusz Karnibad (1956-1958), prof. Janusz Krzywicki (1958-1971) , prof. Stefan Knapik ( 1971-1977) , prof. Stanisław Potoczek (1977-1985 ) , prof. Włodzimierz Józefowicz (1985-1993) , prof. Janusz Piekarczyk (1993-2001). W listopadzie 2001r Walne Zebranie Delegatów mocą Uchwały zmieniło nazwę z Prezesa na Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Prezydentem w kadencjach 2001-2005 i 2005-2009 był prof. Marek Ziętek. Prezydentem obecnej kadencji jest prof. dr hab. med. Bartłomiej W. Loster. Organami prasowymi Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego są: Czasopismo Stomatologiczne od 1948 Protetyka Stomatologiczna od 1965 Dental & Medical Problems od 1963 (poprzednio Wrocławska Stomatologia) Dental Forum od 1968 (porzednio Poznańska Stomatologia) Czasopismo Stomatologiczne i Protetyka Stomatologiczna osiągnęły wysoki poziom naukowy,czego wyrazem było wpisanie ich do międzynarodowych indeksów czasopism medycznych.

200 zł

rocznie

Wysokość składki obowiązująca w 2017 roku Więcej informacji: 12 424 54 23

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Oddział Kraków

POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Montelupich 4 31-155 Kraków TELEFONY Prezes Zarządu Dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ 012 424 54 65 Sekretarz Zarządu Dr n. med. Katarzyna Szczeklik 012 424 54 65 Sekretariat Oddziału Mgr Agnieszka Prokop 012 424 54 23 e-mail: admin@pts.krakow.pl fax 012 424 55 10