Strona główna
  Strona główna
  Aktualności
  Działalność
  Skład osobowy
  Harmonogram zebrań
  Składki
  Linki
  Kontakt

Komunikat

Szanowni Państwo
Składka za rok 2017 wynosi 200 PLN - płatna do końca grudnia 2016 roku.
Wpłaty można dokonywać:
• przelewem na konto banku PKO BP I/O Kraków  
           25 1020 2892 0000 5602 0166 0836 
• na zebraniach naukowo-szkoleniowych...
22 pażdziernika 2016r.

Zebranie ogólne PTS, 
Centrum Konferencyjne Hotelu Galaxy, ul. Gęsia 22, Kraków 
godzina 11:00     
 
Dr n. med. Teresa Fehrenbach,  Curaden Polska:
Specyfika profilaktyki w różnych okresach życia.
Dr n. med. Wojciech Ryniewicz, Katedra Protetyki...
Witamy na stronie PTS Kraków !

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne działa od roku 1951 i w obecnej chwili liczy około 8 tys. członków.
Od początku istnienia głównym założeniem działania PTS było rozwijanie i szerzenie wiedzy stomatologicznej, podnoszenie poziomu zawodowego lekarzy, kształcenie postawy społecznej i etyki zawodowej środowiska medycznego,  współdziałanie przy organizowaniu społecznego lecznictwa stomatologicznego oraz współdziałanie z innymi organizacjami w sprawach zawodowych lekarzy stomatologów.
W ciągu pięćdziesięcioletniej historii PTS zorganizowano 9 kongresów, około 300 zjazdów sekcji specjalistycznych i ponad dziesięć tysięcy zebrań naukowo - szkoleniowych w oddziałach.


Składka członkowska za 2016 rok

Zarząd PTS O/Kraków uprzejmie przypomina, iż statutowy termin opłacenia składki za rok 2016 upływa z dniem 31 grudnia 2015 roku.

Wykonanie strony Website
Copyright © PTS Kraków. Wszelkie prawa zastrzeżone.