Strona główna
  Strona główna
  Aktualności
  Działalność
  Skład osobowy
    Harmonogram zebrań
  Składki
  Linki
  Kontakt

28 maja 2015 r.

Szanowni Państwo


Od stycznia 2015r.  członkowie PTS mają dostęp do  elektronicznych wydań czasopism: "Journal of Stomatology "   oraz  "Protetyka Stomatologiczna".


Dostęp do pełnych wersji artykułów jest kodowany. Kody zostały wysłane...
17 października 2015 r.

Zebranie ogólne
Centrum Konferencyjne Hotelu Galaxy, ul.Gęsia 22, Kraków
godz.11:00

Julia...
Harmonogram Zebrań
24 października 2009 r.
Zebranie Koła Chirurgii Stomatologicznej
Teatr PWST, godz. 9.30

1. Lek. dent. Anna Bednarczyk, lek. dent. Marian Inglot, dr n. med. Małgorzata Zaleska, lek. dent. Daniel Uryga

Analiza wyników leczenia nadziąślaków w materiale własnym

2. Lek. dent. Paweł Novak

Demonstracja wybranych przypadków klinicznych


Zebranie ogólne
Teatr PWST, godz. 11.15
sponsorem zebrania jest firma Colgate-Palmolive

1. Dr n. med. Renata Chałas (Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej UM w Lublinie)

Zwiększona wrażliwość zębiny - wyzwania i rozwiązania

2. Lek. dent. Daniel Sadecki

Sprawozdanie z XI Kongresu Stomatologów Polskich, Wrocław 24-27 czerwca 2009r.

3. Lek. dent. Krzysztof Gronkiewicz

Cementowanie adhezyjne uzupełnień protetycznych


20 czerwca 2009 r.
Koło Chirurgii Stomatologicznej PTS O/Kraków
Teatr PWST, ul. Straszewskiego 22
godz. 9.30

Dr n. med. Grażyna Wyszyńska-Pawelec
Ogólnoustrojowe powikłania stanów zapalnych głowy i szyi

Lek. dent. Tomasz Gładysz
Demostracja wybranych przypadków klinicznych

Zebranie ogólne
Teatr PWST, ul. Straszewskiego 22
godz. 11.15

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTS O/Kraków

Porządek obrad:
1. Wybór Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
2. Wybór Komisji Wyborczej, Skrutacyjnej i Wniosków
3. dr n. med. Małgorzata Zaleska (Prezes PTS O/Kraków): Sprawozdanie z działalności Oddziału za okres 15/06/2005 - 20/06/2008
4. lek. dent. Katarzyna Pawłowska (Skarbnik PTS O/Kraków): Sprawozdanie finansowe
5. dr n. med. Barbara Kobiela-Stós (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PTS O/Kraków): Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
6. dr n. med. Danuta Fijał (Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego PTS O/Kraków): Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
Dyskusja
7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
8. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Walne Zebranie PTS
Wybory
9. dr Anna Kot (Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ds. Stomatologii Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie): Sprawy stomatologiczne rozpatrywane przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL 
w Krakowie
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków
11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów

[ podstrona 47 z 70   początek ... | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... koniec ]

Wykonanie strony Website
Copyright © PTS Kraków. Wszelkie prawa zastrzeżone.