Sekretariat Oddziału: mgr Agnieszka Prokop 12 424 54 23 oddzial.krakow@pts.net.pl

Oddział Kraków

AKTUALNOŚCI

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stomatologii Dziecięcej Pedo & Orto w dniach 25-26 maja 2018 r.

 

Zachęcamy do udziału w IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stomatologii Dziecięcej „Pedo&Ortho”, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 25-26 maja 2018 roku.  Organizatorem wydarzenia jest Pracownia Stomatologii Dziecięcej IS UJ CM oraz Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej, którego siedziba mieści się w Krakowie. Patronat objęła sekcja Stomatologii Dziecięcej PTS. Konferencja dedykowana jest wszystkim lekarzom dentystom zajmującym się leczeniem dzieci oraz młodzieży.

Zapraszamy do udziału w wykładach oraz  sesji plakatowej. Miejscem obrad
oraz wszystkich towarzyszących imprez będzie Auditorium Maximum UJ znajdujące się przy ulicy Krupniczej 33 w Krakowie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.pedoortho.ptsd.net.pl

 

 

TERMINY NAJBLIŻSZYCH ZEBRAŃ

26 maja 2018 - Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22, Kraków

SKŁADKI

PREZYDIUM
CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Prezes Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk V-ce Prezes: Dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska Sekretarz Zarządu: Dr n. med. Katarzyna Szczeklik Zastępca Sekretarza: Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz Skarbnik: Dr n. med. Joanna Ryniewicz Zastępca Skarbnika: lek. dent. Iwona Sewioł
Prof. dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster Dr hab. n. med. Małgorzata Zaleska, prof. UJ Dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz Dr n. med. Katarzyna Szczeklik Dr n. med. Dagmara Darczuk Dr n. med. Joanna Ryniewicz Lek. dent. Iwona Sewioł Lek. stom. Wacław Woliński
 • DELEGACI NA WALNY ZJAZD PTS

  Prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk

  Prof. dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster

  Dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk

  Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz

   

   

 • KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU
  Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Jolanta Loster Członkowie: Dr n. med. Halina Kwapińska Dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk
 • SĄD KOLEŻEŃSKI
  Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Marta Cześnikiewicz-Guzik, prof.UJ Członkowie: Dr n. med. Wojciech Ryniewicz Dr n. med. Paweł Novak
 • PRZEWODNICZĄCY KÓŁ SEKCJI
  Koło Sekcji Ortodoncji: Dr n. med. Janusz Kalukin Koło Sekcji Periodontologii: Prof. dr hab. med. Maria Chomyszyn-Gajewska Koło Sekcji Protetyki: Dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska Koło Sekcji Stomatologii Dziecięcej: Dr hab. n. med. Anna Jurczak Koło Sekcji Stomatologii Zachowawczej: Prof. dr hab. n. med. Joanna Zarzecka Koło Sekcji Chirurgii Stomatologicznej: Dr n. med. Maria Panaś
 • PRZEWODNICZĄCY KÓŁ TERENOWYCH
  Koło Terenowe w Tarnowie: Lek. dent. Piotr Solak

HISTORIA

PTS powstało w roku 1951 z inicjatywy Rady Naukowej przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej przejmując niektóre agendy Izby Lekarsko-Dentystycznej. Założycielami jego byli m.in. Feliks Rutkowski, Franciszek Bohdanowicz, Stefan Grzybowski, Bohdan Janowicz, Janusz Krzywicki, Tadeusz Karnibad, Józef Rancewicz, Irena Szczepańska, Aleksander Ujejski, Bogumiła Wanda Zakrzewska. Podczas pierwszego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego wybrany został Zarząd Główny. Prezesem został prof. Aleksander Ujejski na czteroletnią kadencję od 1953 do 1956 roku. W roku 1953 uchwalono statut PTS. Kolejnymi Prezesami Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego byli: prof. Tadeusz Karnibad (1956-1958), prof. Janusz Krzywicki (1958-1971) , prof. Stefan Knapik ( 1971-1977) , prof. Stanisław Potoczek (1977-1985 ) , prof. Włodzimierz Józefowicz (1985-1993) , prof. Janusz Piekarczyk (1993-2001). W listopadzie 2001r Walne Zebranie Delegatów mocą Uchwały zmieniło nazwę z Prezesa na Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Prezydentem w kadencjach 2001-2005 i 2005-2009 był prof. Marek Ziętek. Prezydentem obecnej kadencji jest prof. dr hab. med. Bartłomiej W. Loster. Organami prasowymi Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego są: Czasopismo Stomatologiczne od 1948 Protetyka Stomatologiczna od 1965 Dental & Medical Problems od 1963 (poprzednio Wrocławska Stomatologia) Dental Forum od 1968 (porzednio Poznańska Stomatologia) Czasopismo Stomatologiczne i Protetyka Stomatologiczna osiągnęły wysoki poziom naukowy,czego wyrazem było wpisanie ich do międzynarodowych indeksów czasopism medycznych.

 

200 zł

płatna do końca grudnia 2017

Wysokość składki obowiązująca w 2018 r. Numer konta bankowego: 25 1020 2892 0000 5602 0166 0836 Więcej informacji: 12 424 54 23

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Oddział Kraków

POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Montelupich 4 31-155 Kraków TELEFONY Prezes Zarządu Prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk 012 424 54 65 Sekretarz Zarządu Dr n. med. Katarzyna Szczeklik 012 424 54 65 Sekretariat Oddziału Mgr Agnieszka Prokop 012 424 54 23 e-mail: oddzial.krakow@pts.net.pl fax 012 424 55 10